picoAjax - Demo 9

picoZebra() +CSS3 - Efekt zebry dla tabeli.

Tabela 1
Test 1 Test 1 Test 1 Test 1
Test 2 Test 2 Test 2 Test 2


Tabela 2
Test 1 Test 1 Test 1 Test 1
Test 2 Test 2 Test 2 Test 2
Test 3 Test 3 Test 3 Test 3


Tabela 3
Test 1 Test 2 Test 3 Test 4
Test 1 Test 1 Test 1 Test 1
Test 2 Test 2 Test 2 Test 2
Test 3 Test 3 Test 3 Test 3
by R.K 2011