picoTimer2()

02:00

 

picoAjax - Demo 37

Demo a) | Demo b)

w sekcji: head
<script src="picoAjax.mini.js"></script>

<script>
function test() {
picoId('end').innerHTML='Koniec odliczania!';
}
</script>
w sekcji: body
<h1 style="text-align:center; font:bold 150px verdana" id="czas">02:00</h1>
<h2 style="text-align:center; color:red; font-size:100px" id="end"></h1>

<div style="text-align:center">
<button onclick="picoTimer2(2, 'czas',-1, 'test()')">Start</button> 
<button onclick="clearTimeout(_pT);">Stop</button>
<button onclick="picoRefresh();">Reset</button>
</div>
by R. Kurek 2016 | Poprawny HTML | Poprawny CSS