picoAjax - Demo 35

picoDrag() - drag and drop (przeciągnij i upuść)

w sekcji: head
<script>
picoDOM( function(event) {

 picoDrag('demo1');
 picoDrag('demo2');
 picoDrag('demo3');

});
</script>

<style>
#demo1 {width:100px; height:100px; background:red; left:0;top:0}
#demo2 {width:100px; height:100px; background:green; left:100px;top:0}
#demo3 {width:100px; height:100px; background:blue; left:200px;top:0}
.kolo {height:auto; width:auto; border-radius:100px; position:fixed}
</style>
w sekcji: body
<div id="demo1" class="kolo"></div>
<div id="demo2" class="kolo"></div>
<div id="demo3" class="kolo"></div>
Demo a) | Demo b) | Demo c) | Demo d) | Demo e) | Demo f) | Demo g) | Demo h) | Demo i) | Demo j) | Demo k) | Demo l) | Demo m)
by R. Kurek 2016