picoAjax - Demo 14

picoLoad(): XML i JSON

XML to uniwersalny język znaczników przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.
XML jest standardem rekomendowanym oraz specyfikowanym przez organizację W3C.
picoAjax i XML

JSON to lekki format wymiany danych, który stanowi ciekawą alternatywę dla rozwiązań opartych o XML.
JSON używany jest do przesyłania informacji z serwera do aplikacji klienta.
Typowy przykład zastosowania to witryny internetowe oparte na technologii AJAX.

Uwaga!
Konwerter formatu CSV na JSON dostępny jest tutaj

W sekcji : head
<script type="text/javascript" src="picoAjax.mini.js"></script>

<style type="text/css">
.klasaCSS{color:blue;}
</style>

W sekcji : body
<div id="demo"></div>
<button onclick="picoLoad('demo.json','demo','klasaCSS',1, true);">Wczytaj plik demo.json</button>

<script>
function myJSON(tab,id) {

var wy = "";
for (var i in tab) {
    wy += tab[i].imie+ " "
    wy += tab[i].nazwisko+ " "
    wy += tab[i].klasa + "<br>";
}
picoTxt(picoId(id), wy);
}
</script>

by R.K 2017